top of page
I had a friend define success for me recently saying, “Success is having deep and meaningful relatio

OVER HET BAKEN VAN VLIELAND

Baken Vlieland is een micro branderij die is ontstaan uit passie voor koffie en de wens om dit op circulaire en duurzame wijze uit te voeren. Door groene koffiebonen te branden op een elektrische koffiebrander, aangestuurd door zonne-energie, wordt er gemiddeld 90% minder CO2 uitgestoten dan koffie uit een reguliere branderij die draait op fossiele brandstof. Ook de herkomst van de koffiebonen nemen wij extra onder de loep, het verpakkingsmateriaal is recyclebaar en het afvalproduct wordt gebruikt door de oesterzwammenkwekers op Vlieland, Van afvalproduct naar grondstof. 
De vers gebrande koffiebonen zijn langzaam gegaard en gaan direct naar de consument.
Zo is een kopje Baken niet alleen verantwoord maar zijn ook alle aroma's bewaard gebleven. Zo smaakt dat kopje koffie toch net iets beter, nietwaar?

Over ons: Over ons
bottom of page